Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council
Gwybodaeth am y Cyngor

CONTACT US
01492 596254
info@conwytowncouncil.gov.uk

 

GUILDHALL
ROSE HILL STREET
CONWY
LL32 8LD

facebook
twitter

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Gefeillyd a Landerne, Llydaw

  Bydd adran ‘Gwybodaeth am y Cyngor’ gwefan Cyngor Tref Conwy yn darparu'r  wybodaeth ganlynol i chi, cliciwch ar unrhyw eitem i gael mwy o fanylion:-

Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Mabwysiadodd Cyngor Tref Conwy y Model Cynllun Cyhoeddi ar 15 Rhagfyr 2008. Mae'r cynllun hwn yn ymrwymo'r awdurdod i ddarparu gwybodaeth i'r cyhoedd fel rhan o’i weithgareddau arferol. Mae'r wybodaeth dan sylw wedi’i chynnwys yn y dosbarthiadau o wybodaeth a restrir yn y ddogfen ganlynol y gellir ei lawrlwytho.  I gael mwy o wybodaeth cliciwch yma.

 


Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r wybodaeth yr ydych ei hangen, yna cysylltwch â ni - cliciwch yma
© 2018 Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council, Guildhall, Rose Hill Street, Conwy. LL32 8LD
Ffôn: 01492 596254; E-bost: info@conwytowncouncil.gov.uk
Oriau Swyddfa: 9yb i 1yh, Dydd Llun i Ddydd Gwener (gan eithrio Gŵyl y Banc)
 

Gwefan gan Delwedd

Print Page Bookmark Page E-mail us at post@conwytowncouncil.gov.uk Tell a friend Contact Us