Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council
Digwyddiadau

CONTACT US
01492 596254
conwy.towncouncil@btinternet.com

 

GUILDHALL
ROSE HILL STREET
CONWY
LL32 8LD

facebook
twitter

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Gefeillyd a Landerne, Llydaw


30.11.16 - Canu Carolau Nadolig

Cyffordd Llandudno, Gerddi Marl
Dewch ac ymunwch a Siôn Corn dydd Gwener 16 Rhagfyr am 6 o’r gloch. Mins peis a fferins ar gyfer y plant.

Deganwy, Faes Tan y Fron
Dewch ac ymunwch a Siôn Corn dydd Sadwrn 17 Rhagfyr am 2 o’r gloch. Mins peis a fferins ar gyfer y plant.

Digwyddiad Noswyl Nadolig - Conwy
Cyfarfod yn Sgwar Lancaster am 6 o’r gloch I ganu Carolau Nadolig. Ar ôl y canu, weld Siôn Corn a Tan Gwyllt ym Maes Parcio Gerddi’r Ficerdi
Dip Gwyl San Steffan
Gwisg Ffansi, Traeth Deganwy 11yb, Mynediad am ddim


Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r wybodaeth yr ydych ei hangen, yna cysylltwch â ni - cliciwch yma
© Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council, Guildhall, Rose Hill Street, Conwy. LL32 8LD
Ffôn: 01492 596254; E-bost: conwy.towncouncil@btinternet.com
Oriau Swyddfa: 9yb i 1yh, Dydd Llun i Ddydd Gwener (gan eithrio Gŵyl y Banc)
 

Gwefan gan Delwedd

Print Page Bookmark Page E-mail us at post@conwytowncouncil.gov.uk Tell a friend Contact Us