Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council
Grantiau a Rhoddion

CONTACT US
01492 596254
info@conwytowncouncil.gov.uk

 

GUILDHALL
ROSE HILL STREET
CONWY
LL32 8LD

facebook
twitter

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Gefeillyd a Landerne, Llydaw

  CAIS AM GRANT

 Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen Gwneud Cais am Arian Grant (pdf)


Cliciwch yma i lawrlwytho'r ffurflen Gwneud Cais am Arian Grant (Word)


Canllawiau
Gwahoddir ceisiadau am grantiau bychain gan Grwpiau Gwirfoddol, Grwpiau Cymunedol neu Elusennau sy'n gweithredu yn Ardal Cyngor Tref Conwy (Tref Conwy, Deganwy, Cyffordd Llandudno). Caiff ceisiadau eu hystyried ddwywaith y flwyddyn ym mis Chwefror a mis Gorffennaf.


Dylid cynnwys y canlynol gyda PHOB CAIS:

  • Copi o’r cyfrifon archwiliedig diweddaraf
  • Llythyr eglurhaol ar bapur pennawd
  • Copi o'r datganiad banc diweddaraf

 

Dylid cyflwyno ceisiadau wedi’u cwblhau i’r:-
Clerc y Dref a Swyddog Ariannol Cyfrifol
Cyngor Tref Conwy
Neuadd y Dref
Stryd Rose Hill
CONWY 
LL32 8LD

 


Ewch i Adobe.com er mwyn gosod y meddalwedd Adobe© Reader am ddim neu i gael cymorth wrth gael mynediad at pdfOs nad ydych yn gallu dod o hyd i’r wybodaeth yr ydych ei hangen, yna cysylltwch â ni - cliciwch yma
© 2018 Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council, Guildhall, Rose Hill Street, Conwy. LL32 8LD
Ffôn: 01492 596254; E-bost: info@conwytowncouncil.gov.uk
Oriau Swyddfa: 9yb i 1yh, Dydd Llun i Ddydd Gwener (gan eithrio Gŵyl y Banc)
 

Gwefan gan Delwedd

Print Page Bookmark Page E-mail us at post@conwytowncouncil.gov.uk Tell a friend Contact Us