Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council
Newyddion Cyngor

CONTACT US
01492 596254
info@conwytowncouncil.gov.uk

 

GUILDHALL
ROSE HILL STREET
CONWY
LL32 8LD

facebook
twitter

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Gefeillyd a Landerne, Llydaw

Newyddion

RHYBUDD CYHOEDDUS

Arolwg o'r Trefniadau Etholaethol ar Gyfer Bwrdeistref Sirol Conwy

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma


Swydd Ar Gael

CLERC Y DREF
Pwynt Graddfa Gyflog 32 (£28,485 p.a., pro rata)
35 awr yr wythnos (gan gynnwys cyfarfodydd a swyddogaethau gyda'r nos)

Mae Cyngor Tref Conwy yn dymuno penodi Clerc y Dref.
I gael ffurflen gais, disgrifiad swydd a manyleb y person, cysylltwch â:

Clerc Cyfrifol y Dref a Swyddog Ariannol
Cyngor Tref Conwy
Neuadd y Dref, Rose Hill St, Conwy, LL32 8LD.
e-bost: info@conwytowncouncil.gov.uk
Gwefan: www.conwytowncouncil.gov.uk
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau : Dydd Gwener 13 Ebrill, 2018


RHYBUDD CYHOEDDUS

Sedd Gwag - Swydd Cynghorydd

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

RHYBUDD ETHOLIAD - Ward Marl

DYDD IAU 29 MAWRTH

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

RHYBUDD ETHOLIAD - Ward Deganwy

DYDD IAU 29 MAWRTH

I weld mwy o wybodaeth - cliciwch yma

 


Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r wybodaeth yr ydych ei hangen, yna cysylltwch â ni - cliciwch yma
© 2018 Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council, Guildhall, Rose Hill Street, Conwy. LL32 8LD
Ffôn: 01492 596254; E-bost: info@conwytowncouncil.gov.uk
Oriau Swyddfa: 9yb i 1yh, Dydd Llun i Ddydd Gwener (gan eithrio Gŵyl y Banc)
 

Gwefan gan Delwedd

Print Page Bookmark Page E-mail us at post@conwytowncouncil.gov.uk Tell a friend Contact Us