Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council
Swyddogion

CONTACT US
01492 596254
conwy.towncouncil@btinternet.com

 

GUILDHALL
ROSE HILL STREET
CONWY
LL32 8LD

facebook
twitter

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Gefeillyd a Landerne, Llydaw

H  elen Barritt
Clerc y Dref a Swyddog Cyllid Cyfrifol

Rachel Lees
Cymhorthydd i Glerc y Dref

Ann Owen
Ysgrifennydd y Maer

Oriau Swyddfa: 9am – 1pm

Guildhall
Rose Hill Street
Conwy
LL32 8LB
01492 596254

conwy.towncouncil@btinternet.comOs nad ydych yn gallu dod o hyd i’r wybodaeth yr ydych ei hangen, yna cysylltwch â ni - cliciwch yma
© Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council, Guildhall, Rose Hill Street, Conwy. LL32 8LD
Ffôn: 01492 596254; E-bost: conwy.towncouncil@btinternet.com
Oriau Swyddfa: 9yb i 1yh, Dydd Llun i Ddydd Gwener (gan eithrio Gŵyl y Banc)
 

Gwefan gan Delwedd

Print Page Bookmark Page E-mail us at post@conwytowncouncil.gov.uk Tell a friend Contact Us