Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council
Swyddogion

CONTACT US
01492 596254
info@conwytowncouncil.gov.uk

 

GUILDHALL
ROSE HILL STREET
CONWY
LL32 8LD

facebook
twitter

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Gefeillyd a Landerne, Llydaw

Natasha Evelyn Flint LLB(Hons)
Clerc y Dref & Swyddog Cyllid Cyfrifol

Rachel Lees
Cymhorthydd i Glerc y Dref

Paul Gillbanks
Cynorthwyydd Dinesig/Cydlynydd Digwyddiadau

Oriau Swyddfa: 9am – 1pm

Guildhall
Rose Hill Street
Conwy
LL32 8LB
01492 596254

info@conwytowncouncil.gov.ukOs nad ydych yn gallu dod o hyd i’r wybodaeth yr ydych ei hangen, yna cysylltwch â ni - cliciwch yma
© 2018 Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council, Guildhall, Rose Hill Street, Conwy. LL32 8LD
Ffôn: 01492 596254; E-bost: info@conwytowncouncil.gov.uk
Oriau Swyddfa: 9yb i 1yh, Dydd Llun i Ddydd Gwener (gan eithrio Gŵyl y Banc)
 

Gwefan gan Delwedd

Print Page Bookmark Page E-mail us at post@conwytowncouncil.gov.uk Tell a friend Contact Us