Cyngor Tref Conwy Town Council

Archif - 2022

2023-08-09 Shared Prosperity Fund

Shared Prosperity Fund

CBCC are seeking applications from community....

2023-07-17 Sesiynau Stori a Snac

Sesiynau Stori a Snac

Sesiynau Stori a Snac yn Llyfrgelloedd Conwy!

2023-06-16 Chwarae Allan 2023

Chwarae Allan 2023

Chwarae Allan in conjunction with FFIT Conwy.

2023-06-14 Sut fedrwn ni wella ein cymuned?

Sut fedrwn ni wella ein cymuned?

Rhannwch eich syniadau, cymerwch ran, gwnewch wahaniaeth

2023-06-14 Conwy River Festival 2023

Conwy River Festival 2023

Racing in Conwy Harbour & Bay / La La Rally

2023-06-14 Biannual Grant Application Funding

Biannual Grant Application Funding

Applications now being accepted for July 2023

2023-06-07 April 2022 Honorary Burgess

April 2022 Honorary Burgess

Councillor Vicky Macdonald

2023-06-07 April 2023 Honorary Burgess

April 2023 Honorary Burgess

Councillor Helen Roberts

2023-05-25 Mayoral Inauguration of Cllr Evie Roberts 2023

Mayoral Inauguration of Cllr Evie Roberts 2023

The Mayoral Inauguration was held at the Guildhall on Monday 22nd May 2023

2023-03-28 Gweithdy Ariannu y Loteri Genedlaethol

Gweithdy Ariannu y Loteri Genedlaethol

Beth mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn ei gefnogi....

2023-02-07 Hysbysiad Pwysig - Neuadd y Dref ar gau i'r cyhoedd

Hysbysiad Pwysig - Neuadd y Dref ar gau i'r cyhoedd

Sylwch fod gwaith adnewyddu ar waith yn Neuadd y Dref ar hyn o bryd o naill ben i’r adeilad i’r llall.

2022-10-26 Community Skips - Deganwy

Community Skips - Deganwy

Conwy Town Council is providing skips at the following locations on the dates below....

2022-10-26 Community Skips - Llandudno Junction

Community Skips - Llandudno Junction

Conwy Town Council is providing skips at the following locations on the dates below....

2022-09-28 Rydyn ni'n Cyffordd Llandudno!

Rydyn ni'n Cyffordd Llandudno!

Dweud eich dweud ar ddyfodol Cyffordd Llandudno

2022-07-28 Conwy Reflections Morris Dancers

Conwy Reflections Morris Dancers

Conwy Town Council are proud to support Conwy Reflections Morris Dancers.

2022-07-05 RYDYN NI’N CARU CONWY!

RYDYN NI’N CARU CONWY!

Sut hoffem ni weld Conwy yn edrych yn y dyfodol?

2022-05-13 Notice of Uncontested Election

Notice of Uncontested Election

Aberconwy, Castell, Deganwy, Pensarn and Marl Ward

2022-04-06 The Queen’s Platinum Jubilee

The Queen’s Platinum Jubilee

Street Party/Event Grant Funding.

2022-03-18 Hysbysiad o Etholiad

Hysbysiad o Etholiad

Ethol Cynghorwyr Cymuned ar gyfer y Wardiau Cymunedol.

2022-03-17 Croeso I Dy Bleidlais

Croeso I Dy Bleidlais

Y Comisiwn Etholiadol - Mae Dy Bleidlais Yn Cyfri Paid Colli Dy Gyfle.

2022-02-08 MR DAVID WILLIAMS (Major Retired.)

MR DAVID WILLIAMS (Major Retired.)

Conwy Town Council were very sad to say goodbye to a dear friend, our Parade Marshall, Mr David Williams.

2022-01-31 Honorary Bailies 2022

Honorary Bailies 2022

Due to the pandemic the Honorary Bailie ceremony was put on hold in 2020 and again in 2021.

Newyddion Diweddaraf


Cysylltu


Conwy Town Council
Guildhall
Rose Hill Street
CONWY
LL32 8LD

Ffôn: (01492) 596254

E-bost: info@conwytowncouncil.gov.uk

© 2024 Hawlfraint Cyngor Tref Conwy. Gwefan gan Delwedd.