Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council
UNESCO World Heritage Site

CONTACT US
01492 596254
info@conwytowncouncil.gov.uk

 

GUILDHALL
ROSE HILL STREET
CONWY
LL32 8LD

facebook
twitter

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Gefeillyd a Landerne, Llydaw

Dynodwyd Conwy yn Safle Treftadaeth y Byd, ac yn sicr mae'r ymysg trefi caerog canol oesol gorau’r byd. Wrth agosáu at y dref  ar y ffordd fawr yr olygfa gyntaf a welwch yw waliau trawiadol castell mawreddog Edward I. Adeiladwyd campwaith pensaernïol y castell rhwng 1283 a 1287, ac mae ei hanes yn adrodd rhan bwysig o stori ddiddorol y dref ei hun. 
Mae'r waliau yn cadw tri o'r pyrth gwreiddiol sy'n gwneud taith gerdded gyffrous gyda golygfeydd gwych i lawr i'r cei a’r harbwr tlws llawn cychod hwylio. Mae cefndir mynyddig gwyrdd yn ategu'r olygfa. Gyda chyfoeth o atyniadau o bob cyfnod hanesyddol, llu o ddigwyddiadau, dewis eang o lety, tai bwyta a siopau, Conwy yw'r man perffaith am ddiwrnod allan neu wyliau gwych. 
Mae Conwy yn aelod o Gylch Cyfeillion Trefi Caerog sydd â dros 150 o gyfranogwyr ledled y byd sy'n ceisio cysylltu’r rhinweddau unigryw sy'n gyffredin i drefi caerog.

 

I weld ein harweiniad newydd i'r dref, cliciwch yma.

PDF fileEwch i Adobe.com er mwyn gosod y meddalwedd Adobe© Reader am ddim neu i gael cymorth wrth gael mynediad at pdf

 


Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r wybodaeth yr ydych ei hangen, yna cysylltwch â ni - cliciwch yma
© 2019 Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council, Guildhall, Rose Hill Street, Conwy. LL32 8LD
Ffôn: 01492 596254; E-bost: info@conwytowncouncil.gov.uk
Oriau Swyddfa: 9yb i 1yh, Dydd Llun i Ddydd Gwener (gan eithrio Gŵyl y Banc)
 

Gwefan gan Delwedd

Print Page Bookmark Page E-mail us at post@conwytowncouncil.gov.uk Tell a friend Contact Us