Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council
Croeso

CONTACT US
01492 596254
info@conwytowncouncil.gov.uk

 

GUILDHALL
ROSE HILL STREET
CONWY
LL32 8LD

facebook
twitter

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Gefeillyd a Landerne, Llydaw

Croeso i wefan Cyngor Tref Conwy

conwy signYnglyn â Chyngor Tref Conwy:

Crëwyd Cyngor Tref Conwy ym 1974 ac mae’n cynnwys tref Conwy , Cyffordd Llandudno a Deganwy .
Ceir pum ward, sef Aberconwy , Castell , Marl , Pensarn a Deganwy - gyda 17 o Gynghorwyr yn eistedd ar y Cyngor Tref , yn gwasanaethu poblogaeth o tua 14,000.

Mae'r Cyngor yn cael ei arwain gan y Maer, sy'n gwasanaethu tymor o flwyddyn o ganol mis Mai ymlaen . Yn ystod eu cyfnod yn y swydd mae’r Maer yn mynychu llawer o ddigwyddiadau , y rhan fwyaf ohonynt yn elusennol ac yn codi arian ar gyfer elusennau lleol a ddewiswyd . Mae'r Maer hefyd yn Gwnstabl Castell Conwy .

Mae Cyngor y Dref yn cyfarfod bob pythefnos ar nos Lun i ystyried pob math o faterion sy'n effeithio ar y gymuned gan gynnwys ceisiadau cynllunio. Mae croeso i aelodau o'r cyhoedd arsylwi cyfarfodydd.

Yn bwysicaf oll, mae’r Cynghorwyr Tref yno i wrando ar drigolion.

Bob blwyddyn mae'r Cyngor Tref yn dosbarthu tua £ 20,000 i sefydliadau lleol ac elusennau cenedlaethol sy'n weithredol yn yr ardal. Ar ben hyn , mae grantiau yn cael eu dyfarnu i wyliau a digwyddiadau lleol .

Nod y Cyngor Tref yw annog trigolion i weithio gyda'i gilydd i gyflawni’r amgylchedd byw y maent yn ei ddymuno.

 


Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r wybodaeth yr ydych ei hangen, yna cysylltwch â ni - cliciwch yma

© 2019 Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council, Guildhall, Rose Hill Street, Conwy. LL32 8LD
Ffôn: 01492 596254; E-bost: info@conwytowncouncil.gov.uk
Oriau Swyddfa: 9yb i 1yh, Dydd Llun i Ddydd Gwener (gan eithrio Gŵyl y Banc)
 

Gwefan gan Delwedd

Print Page Bookmark Page E-mail us at post@conwytowncouncil.gov.uk Tell a friend Contact Us