Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council
Ymddiriedolaeth Goffa John Ronals Cunningham

CONTACT US
01492 596254
info@conwytowncouncil.gov.uk

 

GUILDHALL
ROSE HILL STREET
CONWY
LL32 8LD

facebook
twitter

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Gefeillyd a Landerne, Llydaw

  YMDDIRIEDOLAETH GOFFA JOHN RONALD CUNNINGHAM

NEUADD Y DREF, CONWY LL32 8LD.
Sefydlwyd y gronfa goffa o dan delerau Ewyllys y diweddar John Ronald Cunningham a fu’n byw yng Nghonwy, a’i ddymuniad ef oedd defnyddio enillion ei gymynrodd  er budd pobl Conwy. Mae hyn yn cynnwys pobl sydd mewn addysg neu gyflogaeth amser llawn y tu allan i Ardal Cyngor Tref Conwy, ond sydd fel arfer yn byw o fewn ardal Cyngor Tref Conwy, sef Conwy, Deganwy neu Gyffordd Llandudno.

Applications for grants are suspended at the moment due to legal technicalities. (Saesneg yn unig ar gael ar hyn o bryd)

1) Sefydlwyd Cronfa Goffa John Ronald Cunningham er budd trigolion yr ardal a wasanaethir gan Gyngor Tref Conwy (sy'n cynnwys Conwy, Deganwy a Chyffordd Llandudno) ar gyfer unrhyw un o'r dibenion canlynol:

i) Rhoi cymorth i salwch a chadw a gwarchod iechyd da;
ii) Rhoi cymorth i bobl hŷn, anabl neu eiddil;
iii) hybu addysg mewn ffyrdd sy’n elusennol yn ôl y gyfraith;
iv) Unrhyw ddiben elusennol arall er budd y cyhoedd.

2) Penderfynir ar geisiadau gan Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa John Ronald Cunningham mewn cyfarfodydd i'w cynnal ddwywaith y flwyddyn, sef ym mis Medi a mis Mawrth bob blwyddyn. The deadline dates for applications are 31st August for the September meeting and 28th February for the March meeting. (Saesneg yn unig ar gael ar hyn o bryd)

3) Mae'r Ymddiriedolwyr wedi penderfynu rhoi dyfarniad/au i un neu fwy o bobl/grwpiau/sefydliadau, a bydd y symiau a ddyfernir yn ôl disgresiwn llwyr yr  Ymddiriedolwyr, fodd bynnag, bydd grantiau yn amrywio o £100.00 i £1,000 yn ôl penderfyniad yr Ymddiriedolwyr.

4) Unless otherwise stated, only one application may be submitted in a 12 month period. (Saesneg yn unig ar gael ar hyn o bryd)

5) An application shall include a letter of support from a School / College / Doctor / Social Worker/ or Secretary/Treasurer of Organisation. If a grant is given to a Club, Group or Organisation a copy of a recent bank statement and accounts will be required. (Saesneg yn unig ar gael ar hyn o bryd)

6) Dylid cynnwys unrhyw wybodaeth gefndir pellach a allai fod o gymorth i'r Ymddiriedolwyr wrth asesu'r cais gyda'r ffurflen wedi’i chwblhau.

7) Derbynnir ceisiadau yn unig ar y ffurflen a ddarparwyd ac ni chaniateir lobio Ymddiriedolwyr y Gronfa Goffa.

8) Gellir defnyddio’r holl grantiau ar gyfer y dibenion a nodwyd ar y ffurflen gais yn unig ac nid ydynt yn destun unrhyw newidiadau yn ystody flwyddyn.

9) Mae'r Ymddiriedolwyr yn cadw'r hawl i adennill unrhyw arian grant na chafodd ei wario

Cliciwch yma i lawrlwytho'r Ffurflen gais.


Ewch i Adobe.com er mwyn gosod y meddalwedd Adobe© Reader am ddim neu i gael cymorth wrth gael mynediad at pdf


Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r wybodaeth yr ydych ei hangen, yna cysylltwch â ni - cliciwch yma
© 2019 Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council, Guildhall, Rose Hill Street, Conwy. LL32 8LD
Ffôn: 01492 596254; E-bost: info@conwytowncouncil.gov.uk
Oriau Swyddfa: 9yb i 1yh, Dydd Llun i Ddydd Gwener (gan eithrio Gŵyl y Banc)
 

Gwefan gan Delwedd

Print Page Bookmark Page E-mail us at post@conwytowncouncil.gov.uk Tell a friend Contact Us