Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council
Lleoliad

CONTACT US
01492 596254
info@conwytowncouncil.gov.uk

 

GUILDHALL
ROSE HILL STREET
CONWY
LL32 8LD

facebook
twitter

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Gefeillyd a Landerne, Llydaw

Dangosir ein lleoliad yng Nghonwy ar y Map isod:

Sut i Gyrraedd Yma


Trên

Mae gwasanaethau trên rheolaidd yn rhedeg o Lundain, Caergybi a Chaer, rhai yn uniongyrchol i Gonwy a rhai yn cysylltu gyda gwasanaeth lleol o Gyffordd Llandudno gerllaw.
Mae'n haws nag erioed i gyrraedd Conwy gyda'r M56 yn ymuno â'r A55, sef y brif lôn ar hyd yr arfordir ar draws Gogledd Cymru.
Mae maes awyr Manceinion a maes awyr John Lennon Lerpwl o fewn cyrraedd taith 90 munud mewn car.


© 2019 Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council, Guildhall, Rose Hill Street, Conwy. LL32 8LD
Ffôn: 01492 596254; E-bost: info@conwytowncouncil.gov.uk
Oriau Swyddfa: 9yb i 1yh, Dydd Llun i Ddydd Gwener (gan eithrio Gŵyl y Banc)
 

Gwefan gan Delwedd

Print Page Bookmark Page E-mail us at post@conwytowncouncil.gov.uk Tell a friend Contact Us