Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council
Newyddion Cyngor

CONTACT US
01492 596254
info@conwytowncouncil.gov.uk

 

GUILDHALL
ROSE HILL STREET
CONWY
LL32 8LD

facebook
twitter

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Gefeillyd a Landerne, Llydaw

Newyddion

(Saesneg yn unig)

World Clean Up Day 2019

Conwy Town Council are supporting World Clean Up Day with a beach clean on
September 21st 10am – 1pm.

Please email if you wish to take part or turn up on the day to collect your leaflet and equipment.


Open Doors 2019

Conwy Town Council is taking part in the “Open Doors” Event again this year. The Guildhall, Rose Hill Street, Conwy will be open to the public free of charge on Saturday 14th September 2019, 10am to 4pm and again on Sunday 15th September 2019, 10am to 4pm. Come along to visit this beautiful building with all its impressive Art & Furniture collections. Councillor Vicky Macdonald is providing historical information regarding the Mulberry harbours at Conwy, throughout both days.


Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Mae WCVA yn falch o gadarnhau bod cyfnod nesaf cyllid Cynhwysiant Gweithredol nawr ar agor i geisiadau ac y bydd yn parhau ar agor i geisiadau am y blynyddoedd nesaf.

Dyma newyddion da i’r trydydd sector yng Nghymru, wrth i’r gronfa barhau ar agor, ond hefyd mae hyd prosiectau cymwys nawr wedi’i ymestyn felly gellir eu rhoi ar waith hyd at fis Mehefin 2022.

Nod y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol yw helpu mudiadau i wella cyflogadwyedd pobl dan anfantais sydd angen cymorth ychwanegol i gael at y farchnad lafur. Gwna hyn drwy gynnig lleoliadau cyflogaeth gyda chefnogaeth, ariannu cyfleoedd hyfforddi a gweithgareddau meithrin sgiliau a hyder.
Mae mudiadau sydd wedi cwblhau Holiadur Cymhwysedd o’r blaen ac sydd ar y Rhestr Buddiolwyr Cymeradwy eisoes yn gymwys i ymgeisio. Mae’r ffurflen gais y grant hefyd wedi’i diweddaru i hwyluso’r broses.
Dywedodd Tessa White, Pennaeth Grantiau a Gwiriadau Corff Cyfryngol yn WCVA, ‘Rydym wedi cael llwyddiant mawr yn rhaglen bresennol Cynhwysiant Gweithredol hyd yma a hoffem bwysleisio, ni waeth beth ddigwyddith o ran Brexit, y gellir rhoi’r prosiectau hyn ar waith hyd at fis Mehefin 2022, felly byddem yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i ymgeisio.’

Mae pedair rownd:
Gorllewin Cymru a’r Cymoedd 25+
Gorllewin Cymru a’r Cymoedd Ieuenctid
Dwyrain Cymru 25+
Dwyrain Cymru Ieuenctid

I gael rhagor o wybodaeth am y gronfa a sut i ymgeisio, cymerwch olwg ar dudalennau’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol yma www.wcva.org.uk/activeinclusion neu cysylltwch ag aelod o’r tîm drwy ebostio activeinclusion@wcva.org.uk neu ffonio 0300 111 0124.


(Saesneg yn unig)

Civic Sunday, Conwy - Sunday 21st July 2019

The Mayor of Conwy and Constable of the Castle, Councillor Goronwy Edwards will attend Divine Service at the Church of St Mary and All Saints, Conwy at 11am on Sunday 21st July 2019.

Before the service begins the Mayor, fellow Councillors, Dignitaries and local groups will be led in procession by Menai Bridge Band.

The Procession will assemble at Conwy Quay making its way up High Street to the Church. The procession will depart at approximately 10.45am with arrival due at St Mary’s for the Service at 11am.


Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r wybodaeth yr ydych ei hangen, yna cysylltwch â ni - cliciwch yma
© 2019 Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council, Guildhall, Rose Hill Street, Conwy. LL32 8LD
Ffôn: 01492 596254; E-bost: info@conwytowncouncil.gov.uk
Oriau Swyddfa: 9yb i 1yh, Dydd Llun i Ddydd Gwener (gan eithrio Gŵyl y Banc)
 

Gwefan gan Delwedd

Print Page Bookmark Page E-mail us at post@conwytowncouncil.gov.uk Tell a friend Contact Us