Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council
Newyddion Cyngor

CONTACT US
01492 596254
info@conwytowncouncil.gov.uk

 

GUILDHALL
ROSE HILL STREET
CONWY
LL32 8LD

facebook
twitter

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Gefeillyd a Landerne, Llydaw

Newyddion 2020

Gwybodaeth i'w ddod yn fuan....

Dip Gŵyl San Steffan

Traeth Deganwy 11yb, Bydd gwobrau yn cael ei roi i gystadleuwyr mewn gwisg ffansi.

Am fwy o wybodaeth am 'Dip Gŵyl San Steffan' cliciwch yma

Click here for the Boxing Day Dip Sponsorship Form (Saesneg yn unig)

Click here for the Boxing Day Dip Registration Form (Saesneg yn unig)


Digwyddiad Noswyl Nadolig Conwy

Cyfarfod yn Sgwar Lancaster am 5.45ypi ganu Carolau Nadolig. Ar ôl y canu, weld Siôn Corn a Tan Gwyllt ym Maes Parcio Gerddi’r Ficerdi.

Am fwy o wybodaeth am 'Digwyddiad Noswyl Nadolig Conwy' cliciwch yma


Sion Corn a Canu Carolau - Deganwy

Dewch ac ymunwch a Siôn Corn yn FAES TAN Y FRON, Deganwy Dydd Sadwrn 14 Rhagfyr am 2 o’r gloch. Fferins ar gyfer y plant.

Am fwy o wybodaeth am 'Sion Corn a Canu Carolau - Deganwy' cliciwch yma


Sion Corn a Canu Carolau - Cyffordd Llandudno

Dewch ac ymunwch a Siôn Corn yn
GERDDI MARL, Cyffordd Llandudno
Dydd Gwener 13 Rhagfyr am 6 o’r gloch
Fferins ar gyfer y plant

Am fwy o wybodaeth am 'Sion Corn a Canu Carolau - Cyffordd Llandudno' cliciwch yma


Noson o Gerddoriaeth Y Nadolig

Cerddorfa Tref Conwt a Chor Eglwys Santes Fair am 7.30yh ar Nos Iau, 12fed Rhagyr. Mynediad am ddim a chroeso i bawb.

Am fwy o wybodaeth am 'Noson o Gerddoriaeth Y Nadolig' cliciwch yma


Armistice Day 2019 (Saesneg yn unig)

The 2 Minutes silence will be held at Lancaster Square, Conwy at 11am on Monday 11th November 2019. Led by the RBL and attended by Conwy Town Councillors and Pupils from local Schools.


Remembrance Services (Saesneg yn unig)

Remembrance Sunday Service, Bodlondeb, Conwy 10th November 2019.
The Remembrance Sunday Service will begin at the Cenotaph, Bodlondeb, Conwy from 10.40am. Following the wreath laying the parade will make its way to St Mary’s Church, Conwy for the Church Service which starts at 11.30am.

There will also be a Remembrance Service held at the Memorial Hall, Llandudno Junction at 3pm


Rhybudd Etholiad - Ward Pensarn

Cynhelir etholiad ar gyfer un Gynghorwr Cymuned ar gyfer Conwy (Pensarn).

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.


World Clean Up Day Saturday 21st September. (Saesneg yn unig)

Conwy Town Council organised a litter pick on Conwy Morfa Beach 10am – 1pm to help support World Clean Up Day.

It was a great success and we filled around 20 bags of waste from Conwy Morfa Beach and surrounding area.

The Mayor of Conwy and Constable of the Castle, Cllr. Goronwy Edwards led the litter pick with Councillor Evie Roberts as Leader, along with other fellow Councillors, Friends and Family, also we had the help of the 1st Conwy Scouts and Cubs, 2nd Deganwy Beaver Scouts, Llandudno Junction Guides, and many local residents.

Conwy County Borough Council helped by lending litter picking equipment and came to collect the bags at the end of the event.

The Town Council would like to give a warm thanks to all who took part in the event.


World Clean Up Day 2019 (Saesneg yn unig)

Conwy Town Council are supporting World Clean Up Day with a beach clean on
September 21st 10am – 1pm.

Please email if you wish to take part or turn up on the day to collect your leaflet and equipment.


Open Doors 2019

Conwy Town Council is taking part in the “Open Doors” Event again this year. The Guildhall, Rose Hill Street, Conwy will be open to the public free of charge on Saturday 14th September 2019, 10am to 4pm and again on Sunday 15th September 2019, 10am to 4pm. Come along to visit this beautiful building with all its impressive Art & Furniture collections. Councillor Vicky Macdonald is providing historical information regarding the Mulberry harbours at Conwy, throughout both days.


Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru

Mae WCVA yn falch o gadarnhau bod cyfnod nesaf cyllid Cynhwysiant Gweithredol nawr ar agor i geisiadau ac y bydd yn parhau ar agor i geisiadau am y blynyddoedd nesaf.

Dyma newyddion da i’r trydydd sector yng Nghymru, wrth i’r gronfa barhau ar agor, ond hefyd mae hyd prosiectau cymwys nawr wedi’i ymestyn felly gellir eu rhoi ar waith hyd at fis Mehefin 2022.

Nod y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol yw helpu mudiadau i wella cyflogadwyedd pobl dan anfantais sydd angen cymorth ychwanegol i gael at y farchnad lafur. Gwna hyn drwy gynnig lleoliadau cyflogaeth gyda chefnogaeth, ariannu cyfleoedd hyfforddi a gweithgareddau meithrin sgiliau a hyder.
Mae mudiadau sydd wedi cwblhau Holiadur Cymhwysedd o’r blaen ac sydd ar y Rhestr Buddiolwyr Cymeradwy eisoes yn gymwys i ymgeisio. Mae’r ffurflen gais y grant hefyd wedi’i diweddaru i hwyluso’r broses.
Dywedodd Tessa White, Pennaeth Grantiau a Gwiriadau Corff Cyfryngol yn WCVA, ‘Rydym wedi cael llwyddiant mawr yn rhaglen bresennol Cynhwysiant Gweithredol hyd yma a hoffem bwysleisio, ni waeth beth ddigwyddith o ran Brexit, y gellir rhoi’r prosiectau hyn ar waith hyd at fis Mehefin 2022, felly byddem yn annog unrhyw un sydd â diddordeb i ymgeisio.’

Mae pedair rownd:
Gorllewin Cymru a’r Cymoedd 25+
Gorllewin Cymru a’r Cymoedd Ieuenctid
Dwyrain Cymru 25+
Dwyrain Cymru Ieuenctid

I gael rhagor o wybodaeth am y gronfa a sut i ymgeisio, cymerwch olwg ar dudalennau’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol yma www.wcva.org.uk/activeinclusion neu cysylltwch ag aelod o’r tîm drwy ebostio activeinclusion@wcva.org.uk neu ffonio 0300 111 0124.


(Saesneg yn unig)

Civic Sunday, Conwy - Sunday 21st July 2019

The Mayor of Conwy and Constable of the Castle, Councillor Goronwy Edwards will attend Divine Service at the Church of St Mary and All Saints, Conwy at 11am on Sunday 21st July 2019.

Before the service begins the Mayor, fellow Councillors, Dignitaries and local groups will be led in procession by Menai Bridge Band.

The Procession will assemble at Conwy Quay making its way up High Street to the Church. The procession will depart at approximately 10.45am with arrival due at St Mary’s for the Service at 11am.

 


Os nad ydych yn gallu dod o hyd i’r wybodaeth yr ydych ei hangen, yna cysylltwch â ni - cliciwch yma
© 2019 Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council, Guildhall, Rose Hill Street, Conwy. LL32 8LD
Ffôn: 01492 596254; E-bost: info@conwytowncouncil.gov.uk
Oriau Swyddfa: 9yb i 1yh, Dydd Llun i Ddydd Gwener (gan eithrio Gŵyl y Banc)
 

Gwefan gan Delwedd

Print Page Bookmark Page E-mail us at post@conwytowncouncil.gov.uk Tell a friend Contact Us