Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council
Priodasau

CONTACT US
01492 596254
info@conwytowncouncil.gov.uk

 

GUILDHALL
ROSE HILL STREET
CONWY
LL32 8LD

facebook
twitter

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Gefeillyd a Landerne, Llydaw

  Neuadd y Dref

Mae lleoliad Neuadd y Dref Conwy, gyferbyn â’r Castell godidog, yn ei gwneud yn fan unigryw ar gyfer eich Priodas Sifil.
Wrth gamu i mewn trwy’r drysau pren dwbl trawiadol i'r adeilad rhestredig Gradd II, byddwch yn esgyn y grisiau i Barlwr y Maer. Wrth gerdded i mewn i’r Ystafell Briodas, fe welwch ei bod wedi’i chynnal a’i chadw'n ardderchog, gyda nenfwd uchel a goleuo sy'n amlygu'r hen drawstiau rhyfeddol. 
Mae grant Treftadaeth y Loteri wedi helpu i adfer y darluniau hardd sy’n addurno'r muriau. Ceir dodrefn ac eitemau eraill o ddiddordeb yn yr ystafell, gan ei gwneud yn gartrefol a chroesawgar iawn. Mae digon o le yno i hyd at hanner cant o bobl.
Cynhaliwch dderbyniad eich priodas yn un o'r lleoliadau o fewn y Dref Gaerog, Safle Treftadaeth y Byd, a thrysori'r cof am byth.

Ar gyfer ffurflen priodas - cliciwch yma

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaethOs nad ydych yn gallu dod o hyd i’r wybodaeth yr ydych ei hangen, yna cysylltwch â ni - cliciwch yma
© 2019 Cyngor Tref CONWY Town Council
Cyngor Tref CONWY Town Council, Guildhall, Rose Hill Street, Conwy. LL32 8LD
Ffôn: 01492 596254; E-bost: info@conwytowncouncil.gov.uk
Oriau Swyddfa: 9yb i 1yh, Dydd Llun i Ddydd Gwener (gan eithrio Gŵyl y Banc)
 

Gwefan gan Delwedd

Print Page Bookmark Page E-mail us at post@conwytowncouncil.gov.uk Tell a friend Contact Us