Cyngor Tref Conwy Town Council

Priodasau


Neuadd y Dref

Translation coming soon - Conwy Town Council regrettably have to advise that the Guildhall is unable to host wedding ceremonies until further notice due to the restoration and repair work that is being completed on the Guildhall Roof.  After which, the water damage caused to the internal areas of the Guildhall will be undertaken.  As soon as the repairs are complete the Town Clerk will update this information.  Conwy Town Council would like to apologise for any inconvenience caused.

Mae lleoliad Neuadd y Dref Conwy, gyferbyn â’r Castell godidog, yn ei gwneud yn fan unigryw ar gyfer eich Priodas Sifil.

Wrth gamu i mewn trwy’r drysau pren dwbl trawiadol i'r adeilad rhestredig Gradd II, byddwch yn esgyn y grisiau i Barlwr y Maer. Wrth gerdded i mewn i’r Ystafell Briodas, fe welwch ei bod wedi’i chynnal a’i chadw'n ardderchog, gyda nenfwd uchel a goleuo sy'n amlygu'r hen drawstiau rhyfeddol. 

Mae grant Treftadaeth y Loteri wedi helpu i adfer y darluniau hardd sy’n addurno'r muriau. Ceir dodrefn ac eitemau eraill o ddiddordeb yn yr ystafell, gan ei gwneud yn gartrefol a chroesawgar iawn. Mae digon o le yno i hyd at hanner cant o bobl.

Cynhaliwch dderbyniad eich priodas yn un o'r lleoliadau o fewn y Dref Gaerog, Safle Treftadaeth y Byd, a thrysori'r cof am byth.

Ar gyfer ffurflen priodas - cliciwch yma (Saesneg yn unig)

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth

© 2021 Hawlfraint Cyngor Tref Conwy. Gwefan gan Delwedd.