Cyngor Tref Conwy Town Council

Aber Conwy

Croeso i Cyngor Tref Conwy


Crëwyd Cyngor Tref Conwy ym 1974 ac mae’n cynnwys tref Conwy , Cyffordd Llandudno a Deganwy.

Ceir pum ward, sef Aberconwy, Castell , Marl , Pensarn a Deganwy - gyda 17 o Gynghorwyr yn eistedd ar y Cyngor Tref , yn gwasanaethu poblogaeth o tua 14,000.

Mae Cyngor y Dref yn cyfarfod bob pythefnos ar nos Lun i ystyried pob math o faterion sy'n effeithio ar y gymuned gan gynnwys ceisiadau cynllunio. Mae croeso i aelodau o'r cyhoedd arsylwi cyfarfodydd.

Yn bwysicaf oll, mae’r Cynghorwyr Tref yno i wrando ar drigolion.

© 2024 Hawlfraint Cyngor Tref Conwy. Gwefan gan Delwedd.